Μπορώ να κάνω κάποια αλλαγή στο αίτημα ανάληψης, αφού το έχω υποβάλει;

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;
6 στους 8 το βρήκαν χρήσιμο