Πώς διευθετείται ένα στοίχημα σε παίκτη ή ομάδα που τελικά δεν συμμετείχε στο παιχνίδι;

 Σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις επιλογές σου δεν συμμετέχει σε ένα γεγονός και διευθετηθεί ως άκυρη (void), τότε ισχύουν οι παρακάτω κανόνες:

- Σε ένα δελτίο με μονή επιλογή, θα επιστρέφεται το ποντάρισμά σου.

- Σε ένα δελτίο με πολλαπλές επιλογές, το ποντάρισμά σου θα ισχύει και θα υπολογίζονται οι υπόλοιπες επιλογές.

Παράδειγμα: Έστω ότι έχεις τοποθετήσει στοίχημα με 4 επιλογές. Αν η μια επιλογή από την τετράδα διευθετηθεί ως άκυρη (void), το δελτίο σου θα διευθετηθεί βάσει των 3 υπόλοιπων επιλογών ως μια τριάδα.

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;
0 στους 1 το βρήκαν χρήσιμο