Η εταιρεία μας ελέγχει τακτικά τη σωστή λειτουργία των μηχανισμών ασφάλειας και εφαρμόζει τα ISO/IEC 27001:2013 (Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών) και PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard), κορυφαία διεθνή πρότυπα ασφαλείας που επικυρώνουν τις βέλτιστες πρακτικές που υιοθετούμε με σκοπό τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας, της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας των δεδομένων των πελατών μας. Ως πάροχος εμπορικών υπηρεσιών, ελεγχόμαστε ετήσια από τη Lloyd’s για την εφαρμογή του ISO27001:2013 και υποβαλλόμαστε σε ετήσια αξιολόγηση από πιστοποιημένο εξωτερικό αξιολογητή ασφάλειας PCI (Qualified Security Assessor - QSA), όπως και σε ανά τρεις μήνες έλεγχο ευπαθειών (vulnerability scans).

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;
0 στους 2 το βρήκαν χρήσιμο