Τι είναι ένα σύστημα trixie (τρίξι);

Στο σύστημα τρίξι, ποντάρεις στις 3 δυάδες και τη 1 τριάδα που προκύπτουν από τις επιλογές σου (συνολικά 4 στοιχήματα). Για να υπολογίσεις το κέρδος κάθε «δελτίου/στήλης», πολλαπλασιάζεις όχι το συνολικό ποσό που ποντάρεις, αλλά το ποσό που τοποθετήθηκε σε κάθε δελτίο ξεχωριστά. Αν, για παράδειγμα, έπαιξες συνολικά 20€, το κάθε δελτίο θα έχει παιχτεί με 5€ (5 Χ 4 δελτία = 20€), οπότε μπορείς να υπολογίσεις το ποσό ανάλογα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σύστημα τρίξι, μπορείς να επισκεφθείς την ενότητα «Οδηγός Παιγνίου», παράγραφος 2.24, στο κάτω μέρος της κεντρικής μας σελίδας.

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;
4 στους 6 το βρήκαν χρήσιμο