Πώς μπορώ να υποβάλλω αίτημα παραπόνου;

Συμπληρώνοντας την φόρμα που θα βρεις εδώ, μπορείς να υποβάλλεις στην Stoiximan οποιαδήποτε καταγγελία, παράπονο ή διαφωνία σου για θέματα ή συμβάντα που αφορούν στα διεξαγόμενα από την Stoiximan παίγνια και στις σχετικές με αυτά συναλλαγές. Σου θυμίζουμε ότι η καταγγελία σου πρέπει να κατατεθεί το αργότερο εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από την επομένη της ημερομηνίας του συμβάντος και να περιλαμβάνει συνοπτικά τα συμβάντα που έλαβαν χώρα, τον χρόνο αυτών, τους λόγους υποβολής, καθώς και το σύνολο των σχετικών με τα καταγγελλόμενα στοιχείων.

Επίσης, η καταγγελία πρέπει συνοδεύεται υποχρεωτικά από αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου από το οποίο προκύπτει η ταυτοποίηση σου. Η Stoiximan έχει το δικαίωμα να μην απαντά σε αόριστες καταγγελίες ή καταγγελίες που επαναλαμβάνονται με τρόπο καταχρηστικό. Σε περίπτωση που η απάντηση της Stoiximan δεν σε ικανοποιεί, μπορείς να αιτηθείς εντός δέκα (10) ημερών από την επομένη της γνωστοποίησης της απάντησης, την εξέταση της καταγγελίας από την Ε.Ε.Ε.Π. Σε αυτή την περίπτωση, η Stoiximan θα είναι υποχρεωμένη να διαβιβάσει όλα τα σχετικά στοιχεία στην Ε.Ε.Ε.Π.

 

 

 

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;
14 στους 25 το βρήκαν χρήσιμο