Τι είναι το Free bet και πώς μπορώ να το χρησιμοποιήσω;

Όταν πιστώνεται ένα Free Bet , το χρηματικό υπόλοιπο του λογαριασμού σου δεν μεταβάλλεται.

Για τη χρήση του Free Bet,  θα χρειαστεί αρχικά να προσθέσεις επιλογές στο δελτίο σου. Κάτω από το τυπικό κουμπί "Στοιχημάτισε" θα εμφανιστεί ένα αντίστοιχο κουμπί "Κωδικός Free Bet". Για να μπορέσεις να στοιχηματίσεις στο Free Bet, πρέπει πρώτα να πατήσεις "Κωδικός Free Bet" και στη συνέχεια να πατήσεις "Στοιχημάτισε".

Μπορείς να κάνεις χρήση του Free Bet μόνο μία φορά. Εάν το στοίχημα που έχει τοποθετηθεί με το Free Bet κερδίσει, τότε μόνο τα κέρδη θα πιστωθούν απευθείας στον λογαριασμό σου. Το ποσό αυτό είναι διαθέσιμο για ανάληψη εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στους όρους του Free Bet. Ο υπολογισμός της απαίτησης τζιραρίσματος πραγματοποιείται κατά τη διευθέτηση του στοιχήματος και όχι την τοποθέτησή του. 

Αν για οποιοδήποτε λόγο το στοίχημα που έχει τοποθετηθεί με τη χρήση ενός Free Bet ακυρωθεί, τότε το Free Bet θα σου επιστραφεί.

Ο Κωδικός Free Bet μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μονό ή παρολί είτε στην πλήρη είτε σε μέρος της αντιπροσωπευτικής του αξίας.

Ο Κωδικός Free Bet μπορεί να χρησιμοποιηθεί εντός του χρονικού πλαισίου που καθορίζεται στην περιγραφή της προσφοράς, από την ημέρα που πιστώθηκε στον λογαριασμό σου. Σε αντίθετη περίπτωση, το Free Bet λήγει.

Τα στοιχήματα που τοποθετούνται στο Free Bet δεν είναι διαθέσιμα για Cash Out. Δεν μπορεί να τοποθετηθεί δελτίο μέσω Free Bet σε στοιχηματικές αγορές τύπου BetBuilder.

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;
39 στους 59 το βρήκαν χρήσιμο