Ποια έγγραφα είναι αποδεκτά σαν αποδεικτικά κατοικίας;

Έγγραφα που μπορούν να γίνουν αποδεκτά σαν αποδεικτικά κατοικίας είναι τα εξής: 

-Πρόσφατοι λογαριασμοί (τελευταίου εξαμήνου) ηλεκτρικού, ύδρευσης, σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, διαδικτύου, συνδρομητικής τηλεόρασης κ.λπ. με ορατή την ημερομηνία έκδοσης του λογαριασμού (οχι ταχυπληρωμή)  

-Πρόσφατη ενημερότητα κίνησης λογαριασμού ή κάρτας από την τράπεζα (Bank statement)

-Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον δήμο ή την κοινότητα (ακολουθώντας τις οδηγίες στον παρακάτω σύνδεσμο https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/dieuthunse-katoikias-kai-epikoinonias/bebaiose-katoikias-eidikes-khreses)

-Εκκαθαριστικό Σημείωμα Εφορίας (προηγούμενου έτους), με καλυμμένα τα οικονομικά στοιχεία που δεν αφορούν στην ταυτοποίηση κατοικίας (θα χρειαστει στον παρακάτω σύνδεσμο να επιλέξετε Εκτύπωση Πράξης Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου, https://www1.aade.gr/webtax/incomefp/year2020/income/e1/index.jsp)

-Βεβαίωση Απόδοσης ΑΦΜ ή Επανεκτύπωση Βεβαίωσης Απόδοσης ΑΦΜ (με ημερομηνία εντός 6μήνου)

-Screenshot από ηλεκτρονικά κατατεθειμένο στο ΤAXISnet Μισθωτήριο Συμβόλαιο 6μήνου που να περικλείει και τις δύο σελίδες

-Βεβαίωση κατοικίας ειδικής χρήσης (ακολουθώντας τις οδηγίες στον παρακάτω σύνδεσμο https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/dieuthunse-katoikias-kai-epikoinonias/bebaiose-katoikias-eidikes-khreses)

-Ε1 Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος (συμπ. Αριθμού Καταχώρησης του E1)

-Βεβαίωση ΑΜΚΑ

-Βεβαίωση ΟΑΕΔ

-Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας ΕΦΚΑ

 

Σημείωση: Όλα τα παραπάνω έγγραφα θα πρέπει να έχουν ημερομηνία έκδοσης εντός του τελευταίου 6μήνου. Επίσης θα πρέπει να είναι ευκρινής η διεύθυνση και το ονοματεπώνυμό σου, ο φορέας του εγγράφου καθώς και η ημερομηνία έκδοσης.

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;
56 στους 74 το βρήκαν χρήσιμο