Η προστασία των δεδομένων σου είναι εξαιρετικά σημαντική για την Kaizen και, γι' αυτόν τον λόγο, προσπαθούμε συνεχώς να παρέχουμε όλα τα δυνατά μέσα για τη φύλαξη των προσωπικών σου δεδομένων, τον περιορισμό της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης ή / και των πιθανών αλλαγών. Αυτά τα μέσα περιλαμβάνουν μέτρα ασφάλειας πληροφοριών σύμφωνα με τις τρέχουσες βέλτιστες πρακτικές για την προστασία της ιδιωτικότητας των πελατών μας, όπως τεχνικές και διαδικαστικές ενέργειες και ενέργειες παρακολούθησης και εντοπισμού, που αποσκοπούν στη διασφάλιση των δεδομένων από κακή χρήση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αποκάλυψη, απώλεια, αλλοίωση ή καταστροφή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο προστατεύουμε τα προσωπικά σου δεδομένα, μπορείς να επισκεφτείς τη Σελίδα Ασφαλείας μας.

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;
2 στους 3 το βρήκαν χρήσιμο