Μπορώ να προχωρήσω σε συναλλαγή, προτού ολοκληρωθεί η διαδικασία ταυτοποίησης του λογαριασμού μου;

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;
6 στους 13 το βρήκαν χρήσιμο