Τι έγγραφα πρέπει να στείλω για την ταυτοποίηση του λογαριασμού μου;

Προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία ταυτοποίησης, χρειάζεται να λάβουμε ένα έγγραφο ταυτοπροσωπίας (έγχρωμο αντίγραφο των δύο όψεων της ταυτότητας, του διαβατηρίου, της άδειας διαμονής ή άλλου εγγράφου ταυτοπροσωπίας) και ένα έγγραφο πιστοποίησης κατοικίας (έγχρωμο αντίγραφο ενός πρόσφατου, έκδοσης εντός τελευταίου εξαμήνου, επισήμου εγγράφου, στο οποίο να αναφέρονται το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνσή σου).

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;
211 στους 359 το βρήκαν χρήσιμο