Γιατί πρέπει να ταυτοποιήσω τον λογαριασμό μου και ποια είναι η διαδικασία ταυτοποίησης;

Η διαδικασία ταυτοποίησης (KYC) είναι απαραίτητη, ώστε να ολοκληρωθεί η εγγραφή σου βάσει των κανονισμών της αρμόδιας ελεγκτικής αρχής και για να διασφαλιστεί ότι θα έχεις πλήρη πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες του λογαριασμού σου απρόσκοπτα. Προκειμένου να ταυτοποιηθεί επιτυχώς ο λογαριασμός σου, θα πρέπει να μας στείλεις τα απαιτούμενα έγγραφα μέσα σε 30 ημέρες από την ημερομηνία δημιουργίας του λογαριασμού σου. Σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί η διαδικασία ταυτοποίησης μέσα στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα, ο λογαριασμός σου θα φραγεί προσωρινά και θα μπορεί να επανενεργοποιηθεί αφού ταυτοποιηθεί με επιτυχία. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ταυτοποίηση του λογαριασμού, μπορείς να επισκεφθείς την ενότητα «Ταυτοποίηση Λογαριασμού», στο κάτω μέρος της κεντρικής μας σελίδας.

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;
26 στους 37 το βρήκαν χρήσιμο